Rysunek

Poznaj ofertę naszego studia.

Studio Rysunku Bazgroły oferuje lekcje rysunku architektonicznego mające na celu przygotowanie uczniów do egzaminów na kierunki studiów: Architektura i Urbanistyka, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Grafika oraz Malarstwo.

Najważniejsze informacje:

 • Kursy prowadzone są przez architektów wnętrz, z doświadczeniem zarówno dydaktycznym, jak i branżowym. Lista tematów jest ściśle podporządkowana zagadnieniom egzaminacyjnym wymaganym podczas egzaminów na uczelnie wyższe o profilu Kursy architektonicznym.
 • Zajęcia prowadzone są w profesjonalnie wyposażonym Studio Rysunku „Bazgroły” mieszczącym się na ul. Do Studzienki 29a, Gdańsk Wrzeszcz.
 • Zajęcia mają charakter indywidualny, dzięki czemu istnieje możliwość rozpoczęcia nauki nawet w trakcie trwania kursu w ciągu roku szkolnego.
 • Grupy podzielone według stopnia zaawansowania umiejętności, jak również według przyszłego kierunku studiów.
 • Studio Bazgroły proponuje kursy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych, studentów oraz osoby starsze zainteresowane rysunkiem hobbystycznie.
 • Grupy liczą od 4 do 8 osób i tworzone są w oparciu o indywidualne potrzeby uczestników oraz poziom zaawansowania warsztatu rysunkowego. Zajęcia prowadzone są przez dwóch wykładowców, aby każdy uczestnik kursu miał jak najwięcej kontaktu z nauczycielem.
 • Program zajęć stworzony jest z myślą o zaszczepieniu uczniom pasji do rysunku, który jest niezbędną podstawą rozwoju umiejętności i warsztatu architekta lub projektanta.
 • Podczas kursów skupiamy się nie tylko na rozwijaniu sprawności rysunkowej, ale również kładziemy nacisk na merytoryczne podejście do zadania egzaminacyjnego, uprzednie przeanalizowanie, tak aby przedstawiona wizja tworzyła spójną całość.

Na pierwsze zajęcia z rysunku prosimy przynieść:

 • węgiel drzewny zwykły (naturalny niepreparowany – nieprasowany w sztyfty),
 • gumkę chlebowa oraz gumkę do mazania (zwykła),
 • szkicownik A4 lub A5,
 • ołówki miękkie od B3 do B7.

Na pierwsze zajęcia z malarstwa prosimy przynieść:

 • pędzle winylowe płaskie, większe rozmiary- co najmniej 3 szt.,
 • farby wodne, kupowane na sztuki- tempery lub akryle (marka bez znaczenia),
 • większy pojemnik na wodę, paletę można zrobić z kartonu lub tektury: format 50 x 70 cm,
 • podłoże do malowania : zagruntowana tektura lub karton – kaolin format: 100 x 70 cm i mniejsze lub płótno,
 • szmatkę i nożyk do papieru.

Przebieg zajęć:

 • omówienie zadania domowego,
 • przedstawienie problematyki zadania zaplanowanego na dane zajęcia,
 • praca nad zadaniem przy pomocy prowadzących (nadzór, korekty, uwagi),
 • komentarz do bieżącego zadania, wspólna korekta,
 • omówienie zadanej pracy domowej, udzielenie wskazówek oraz wytycznych.

W programie naszych kursów:

 • zasady perspektywy
 • zasady szkicu odręcznego
 • konstrukcja i modelowanie brył prostych (sześcian, ośmiobok, stożek, walec, ostrosłup, graniastosłup, prostopadłościan)
 • proporcje ludzkie w architekturze i projektowaniu
 • martwa natura w rzeczywistości jak i z wyobraźni
 • zasady perspektywy i aksonometrii
 • kompozycja rysunku w przestrzeni kartki
 • podstawowe konstrukcje geometryczne z brył i ich kompozycja
 • konstrukcja światłocienia
 • kompozycja architektoniczna
 • architektura zieleni i krajobrazu
 • projektowanie wnętrz
 • konstrukcje i kompozycje złożone (architektura historyczna, tradycyjna, współczesna, futuryzm i formy przemysłowe)
 • historia architektury i sztuki – wykłady przygotowującymi do egzaminu maturalnego
 • rysunek z wyobraźni (projektowy i abstrakcyjny)
 • plenery rysunkowe
 • przybliżenie zasad pracy architekta, projektanta wnętrz i architekta krajobrazu
 • indywidualna pomoc w przygotowywaniu teczek uczniów, przegląd prac, udzielanie wskazówek

Założenia kursów:

 • Program zajęć jest dobierany indywidualnie do potrzeb kandydata zdającego na wybrany kierunek studiów.
 • Kurs jest kształtowany tak, aby systematycznie podnosić poziom ucznia rozpoczynając od tematów najprostszych aż po zagadnienia rozwijające wyobraźnię w sposób zaawansowany, a także zagadnienia projektowe i historyczne obowiązujące w programach studiów uczelni wyższych o profilu architektonicznym.
 • Udostępniamy możliwość uczestnictwa w zajęciach z historii sztuki i architektury, aby uczniowie mogli kompleksowo przygotować się do egzaminu maturalnego, a następnie egzaminu wstępnego na studia architektoniczne.
 • Uczniom udostępnione są materiały szkoleniowe i pomocnicze – książki, czasopisma, zadania egzaminacyjne.
 • Po pierwszym półroczu kursu przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny opracowany na wzór egzaminu wstępnego na studia architektoniczne w celu zbadania poziomu przygotowania uczniów do egzaminów, oceny ich umiejętności oraz dostosowania dalszego toku zajęć stosownie do osiągniętego wyniku z egzaminu wewnętrznego.